Ridicați stacheta cu dispozitivele Windows 10 Pro moderne.

Termeni și Condiții

Regulamentul de desfasurare a campaniei “Review to Win”

Perioada: 15 iunie – 15 iulie 2021

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1 Organizatorul S.C. MARKETING MATTERS SRL, cu sediul in Calea Victoriei, nr. 25, et. 7, ap. 36A, companie inregistrata la Registrul Comertului cu datele de identificare: J40/2188/02.03.2010, avand CIF/CUI: RO 26593181.

organizeaza campania “Review to Win”.

1.2. Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament oficial („Regulamentul”), prin intocmirea unui act aditional.

1.3. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile acestui Regulament.  

2. PERIOADA ȘI LOCUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

Campania se va desfăşura online, în perioada 15 iunie – 15 iulie 2021, pe website-ul  www.lenovogaming.ro.

3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. Campania se desfasoara on-line, doar pe website-ul www.lenovogaming.ro.

3.2. La Campanie pot participa toate persoanele fizice cu vârsta de peste 14 ani, mai puţin angajaţii Organizatorului şi ai companiilor implicate în desfăşurarea Campaniei (agenţii de publicitate, parteneri, companii de distribuţie, furnizori de servicii necesare desfăşurării Campaniei, parteneri media, parteneri strategici), precum şi sotii, afinii si rudele lor de la gradul I.

 3.3. Participarea la Campanie implică acceptarea prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial.

4. PRODUSELE PARTICIPANTE

In prezenta Campanie sunt participante produsele marca Lenovo prezentate explicit in sectiunea “Produse eligibile” de pe site-ul www.lenovogaming.ro.

5. MECANISMUL CAMPANIEI

5.1. Pentru a participa la Campanie, participanţii trebuie să urmeze următorii paşi:

Pasul 1: Sa posteze o recenzie despre unul din produsele marca Lenovo pe unul din urmatoarele website-uri desemnate: www.emag.ro , www.pcgarage.ro , www.cel.ro , www.altex.ro , ………. . Data de postare a recenziei trebuie sa se afle in perioada campaniei. Recenzia trebuie formata din cel putin 3 fraze despre produsul Lenovo, in limba Romana, sa fie publicata si valida pe site-ul pe care a fost postata.

Pasul 2: Sa faca o captura de ecran, cu urmatoarele elemente vizibile: recenzia, URL-ul, data.

Pasul 3:  Sa acceseze website-ul oficial al campaniei www.lenovogaming.ro, rubrica “Trimite Recenzia ta”.

Pasul 4: Sa completeze formularul cu urmatoarele informatii : Nume, Prenume, Telefon, adresa e-mail, website-ul unde a fost postata recenzia.

Pasul 5: Sa  incarce si sa trimita captura de ecran prin intermediu site-ului www.lenovogaming.ro.

5.2. În cazul în care, în urma verificărilor desfăşurate de către Organizator, rezultă că procesul de participare a fost fraudat sau participantul a oferit date incomplete sau incorecte, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a invalida câștigătorul.

5.3. Prin înscrierea în Campanie câștigătorii își asumă răspunderea ca datele completate în formularul de pe website-ul campaniei sunt complete si le aparțin în totalitate. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru înscrierea unor date incorecte.

5.4. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru participanții care nu îndeplinesc condițiile mentionate în prezentul Regulament Oficial înainte de începerea Campaniei sau dupa încheierea acesteia.

5.5. Un participant va fi identificat pe toată perioada de desfăşurare a Campaniei după datele completate pe formularul on-line.

5.6. Prin inscrierea la Campanie, participantii care completeaza formularul on-line isi dau in mod expres consimtamantul ca datele lor sa fie folosite in scopul participarii la campanie, al identificarii participantilor in eventualiatea castigarii unui premiu si pentru efectuarea formalitatilor de acordare a premiilor. La finalizarea campaniei si a tuturor operatiunilor pe care le implica, datele colectate, vor fi distruse.

5.7. Toate intrările trebuie să fie în limba romană, iar produsul prezentat într-un articol de conținut trebuie să fie deținut de persoana care participa la campanie. Fiecare număr de serie al produsului poate fi utilizat o singură dată, și fiecărui Participant Eligibil i se permite o singura recenzie. 

5.8. Pentru orice recenzii/articole/evaluări scrise despre experiența de utilizare a produselor/serviciilor Lenovo pe platforme terțe, ar trebui ca participantul sa dezvaluie relația de cooperare cu Lenovo în recenziile/articolele/evaluarea pe astfel de platforme terțe (de exemplu, prin menționarea „postare sponsorizată de Lenovo” sau „postare promovată de Lenovo” în recenziile/articolele/evaluările participantului la campanie)

5.9. Când un participant la campanie trimite, încărca, transmite, introduce sau furnizeaza informații, inclusiv imaginile, videoclipurile, link-urile video, postările și/sau trimiterile pentru această campanie, acorda Lenovo, afiliaților și filialelor sale, dreptul la nivel mondial, neexclusiv, nerevocabil, fără drepturi de autor, transferabil, sub-licențiat de a promova și distribui parțial sau toate informațiile în orice format media cu orice mod, inclusiv fără limitare de modificare, reproducere, difuzare publică, transmisie publică, adaptare, distribuire, publicare, lansare publică sau utilizarea în alt mod a informațiilor.

6. PREMIILE CAMPANIEI

6.1. În cadrul prezentei Campanii se vor acorda 500 de premii, constand in vouchere cu o valoare unitara de 50 RON, care pot fi utilizate la achizitionarea de produse de pe website-ul unde a fost publicata recenzia.

6.2. Valoarea totala a premiilor este de 25,000.00  RON.

6.3. Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii sau cu sume in bani.

6.4. În cazul în care câştigătorii refuză premiile castigate sau nu pot fi validati în termenul prevazut în acest Regulament, acestia vor fi invalidati, iar premiile nu vor mai fi atribuite, rămânând la dispoziția Organizatorului.

7. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR

Castigatorii premiilor prevazute la art. 6 al prezentului Regulament, vor primi premiile in format electronic, pe adresa de e-mail furnizata in formularul completat pe website-ul campaniei “ Review to Win”.

8. CONDIȚII DE VALIDARE

8.1. Pentru ca o persoană să poată participa la aceasta Campanie, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: Condiţiile de participare prevazute la la articolele 3 si 5 ale prezentului Regulament.

8.2. Participarea este limitata la o inscriere / adresa de email valida. 

8.3. Vor fi invalidati câştigătorii în următoarele cazuri:

– Câștigătorii nu respectă termenii şi condiţiile acestui Regulament.

– Capturile de ecran nu sunt efectuate corect si nu contin toate elementele obligatorii mentionate la art. 5.1.

– Datele inscrise in formular nu sunt corecte / complete.

– Data la care a fost postata recenzia se afla in afara perioadei de campanie.

9. ANUNȚAREA ȘI DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

9.1. Castigatorii premiilor desemnate vor fi anuntati in in termen de maxim 90 de zile de la data completarii formularului.

9.2. Premiile se vor inmana in format electronic, pe adresa de e-mail furnizata in formular.

10. TAXE ŞI IMPOZITE

10.1. Campania se desfăşoară cu respectarea prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completările ulterioare.

10.2. Nu se acorda premii în bani, iar eventualele taxe și impozite aferente premiilor vor fi plătite şi suportate de Organizator.

10.3. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu premiile câştigate, sunt în sarcina exclusivă a câştigătorilor.

11. INFORMAREA PARTICIPANŢILOR

Prezentul Regulament Oficial se afla in format electronic pe website-ul campaniei „Review to Win”, www.lenovogaming.ro.

Prin participarea la Campanie, participantii își exprimă acordul cu privire la conținutul Regulamentului Oficial și la modul de organizare și desfăşurare a Campaniei.

Campania poate înceta înainte de termen în cazul producerii unui eveniment care constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua Campania.

Campania inceteaza in momentul in care au fost desemnati un numar de 500 castigatori.

12. DISPOZIŢII FINALE

Prin înscrierea la aceasta Campanie, participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial. 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a verifica şi monitoriza modul în care se desfăşoară înscrierile în Campanie.

Orice încercare de fraudare a mecanismului Campaniei de către participanţi, în încercarea de a-şi mări artificial şansele de câştig va fi sancționată, lucru care atrage invalidarea înscrierii şi pierderea dreptului de a se califica în Campanie.

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru imposibilitatea participării la această Campanie datorită unor cauze care nu pot fi controlate în mod direct de acesta, cum ar fi, spre exemplu, defecţiuni tehnice.

Orice nerespectare a Regulamentului Oficial duce la anularea automată a premiului.

Eventualele reclamaţii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la sediul Organizatorului din Calea Victoriei, nr 25, et 7, ap 36A, Bucuresti, până la data desemnarii castigatorului, după această dată, nu se va mai lua în consideraţie nicio contestaţie.

13. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la Campanie se vor soluționa pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente potrivit legii române.

Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.